آگهی تبلیغاتی ون در تلویزیون عراق به زبان کوردی

معرفی ون و محصولات آن، در شبکه دوم سیما


قسمت اولقسمت دوم